Formand
Edith Kristine Vaihøj
Egely 9, 9830 Tårs
Tlf. 98961814 / 53601422
Mail: edithvaihoej@gmail.com
Næstformand
Tina Abildgaard 
Bollerhedevej 30, 9830 Tårs
Tlf. 26206011
Mail: tina@98486011.dk
Kasserer
Kaj Jensen
Vrejlev Klostervej 22, 9830 Tårs
Tlf. 20644555
Mail: kasserer@taarssogn.dk
Kontaktperson
Hanne Sort Rishøj
Søparken 14B, 9830 Tårs
Tlf. 41149104
Mail: hannesortrishoj@gmail.com
Formand for kirke- og præstegårdsudvalget
Torben Højbjerg Pedersen 
Stenslundvej 90, 9830 Tårs
Tlf. 98958268 / 23264268
Mail: hoejbjerg@tdcadsl.dk
Kirkeværge
Lissi Als 
Søruplundvej 60, 9830 Tårs
Tlf. 21565685
Mail: tlfjp.als@gmail.com
Formand for børne- og ungeudvalget
Henriette Bæk Hansen
Tårnvej 23, 9830 Tårs
Tlf. 22835454
Mail:  flomse4@gmail.com