På vej tilbage:-)

Konfirmander og minikonfirmander er igen tilbage i kirken. Q-koret får også et par øveaftner i december og vi må igen synge med højskolesangbogen.

Tirsdag den 1. december kl 19.00 er der aftengudstjeneste i Morild kirke (Tilmelding hos kirketjener Ellen på 2171 8824) og tirsdagene den 8. og 15. december synger vi advents- og julesange i Tårs kirke.

Corona/COVID-19 restriktioner

d064d3f38fd7499a7e279568a75fa1b802d4d59f

Kort omkring de nye restriktioner:

 • Alle skal nu bære mundbind når de bevæger sig rundt i kirken, samt i kirkens øvrige lokaler. Når man er på sin plads, kan man tage mundbindet af.
 • Vi skal huske at holde afstand, både når vi sidder og står. I kirken må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 kvm gulvareal. Samboende må sidde sammen. Da vi synger i kirken, skal der til øvrige personer være min. 2 meters afstand. Dette betyder, at Tårs kirke kan rumme imellem 50 – 85 besøgende, og Morild kirke kan rumme 20 – 35 besøgende. Bænkene har tydeligt markerede pladser. Desuden er der altid personale klar til at hjælpe.
 • Ved begravelser og bisættelser gælder det, at der i den del af ceremonien, der foregår udenfor kirken, ikke må forsamles mere end 50 personer samtidigt. Dette gælder også, selvom der har deltaget flere inde i kirken.

Husk desuden altid at:

- holde god afstand til andre

- host/nys i ærmet

- god håndhygiejne – vask hænder eller benyt håndsprit. 

- bliv hjemme, hvis du har symptomer på corona/COVID-19 (tør hoste, feber, vejstrækningsbesvær)

Sogneaften

joergen-buch2

AFLYST!

Genforeningen

– da Sønderjylland blev delt i 1920

 

En spændende sogneaften ved Jørn Buch, Haderslev, i sognegården, Tårs 19.11.20 kl. 19.00

 

Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag? Kunne grænsen være blevet trukket anderledes? Er den dansk-tyske grænse trukket retfærdigt?
Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i foredraget om Genforeningen i 1920.

Da tyskerne i 1914 fejrede 50-året for sejren over Danmark i 1864, var der ikke mange der troede, at Genforeningen var så tæt på. Men krigens udvikling gav de dansksindede sønderjyder en mulighed for at stemme sig hjem til Danmark den 10.februar 1920. Der var to afstemninger, den første i zone I den 10.februar 1920 med et klart dansk flertal, den anden i zone II den 14.marts 1920, hvor der overalt var tysk flertal.

Foredraget vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på, at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse.

 

Tilmelding til Carsten Skovsgaard, tlf. 2024 4734 inden 18. november.

Sogneaften torsdag d. 22. oktober 2020

Den 3. alder – gør den til livets bedste

Hanne Faldborg

Der findes ingen alder, hvor det er for sent at udforske nye sider og træffe nye valg. Personer omkring de tres har fået en hel generation foræret. Tidligere var mange slidt ned, når arbejdslivet ophørte.

I dag lever vi længere. Mange står med 20 år, hvor kroppens motor kører lydefrit, og de stortrives med de mange muligheder. MEN! Ældresagen har dokumenteret, at mere end hver fjerde pensionist kører træt i livet, og 65.000 er decideret ensomme. Hvorfor? Foredraget afdækker, at kroppen bremser for nytænkning. At sindet ikke er omstillingsparat. Det kan krop og sind blive! Under foredraget får alle nemme værktøjer og nye vinkler til at gøre den 3. alder til livets bedste. Alle lærer at forstå, at man ikke går i stå, fordi man bliver gammel, men man bliver gammel, hvis man går i stå.

Alle er velkomne til foredraget, torsdag den 22. oktober kl. 19.00, i Sognegården i Tårs. Der er gratis entré.
Da der er begrænset antal pladser, er det nødvendigt med tilmelding. Denne skal ske til:
Carsten Skovsgaard på
20244734, senest onsdag den 21. oktober.

 

Konfirmation d. 26. september 2020 i Tårs Kirke

2030_1_9044

2030_1_9044

 

Vi ønsker alle årets konfirmander, et hjerteligt tillykke med deres konfirmation.

Konfirmation d. 19. september 2020 i Tårs Kirke

2030_1_9813

2030_1_9813

 

Vi ønsker alle årets konfirmander, et hjerteligt tillykke med deres konfirmation.

Nyvalg til menighedsrådet

Unavngivet (2)

Tirsdag den 15. september 2020 afholdt Tårs Menighedsråd nyvalg til menighedsrådet for den kommende 4-årige periode. Sognegården dannede rammen for valghandlingen. Sognets beboere mødte talrigt frem og medvirkede til en indholdsrig aften, hvor afstandskrav blev overholdt på bedste vis.

Det nye menighedsråd vil fra den første søndag i advent bestå af:

 1. Edith Kristine Vaihøj
 2. Hanne Sort Rishøj
 3. Tina Kjærgaard Abildgaard
 4. Kirsten Lissi Als
 5. Henriette Bæk Hansen
 6. Torben Højbjerg Pedersen
 7. Kaj Jensen

Valgte stedfortrædere:

 1. Anne Marie Andersen
 2. Helene Marie Højbjerg
 3. Flemming Mikkelsen

Ovennævnte 7 personer blev således valgt på valgforsamlingen.

Menighedsrådet skal dog oplyse om muligheden for at udløse et afstemningsvalg jf. par. 29 i Kirkeministeriets cirkulære om valgforsamling. Ønsker man at benytte denne mulighed skal en kandidatliste indleveres senest tirsdag den 13. oktober 2020. Kandidatliste udleveres  ved henvendelse til valgbestyrelsens formand, Carsten Skovsgaard, Rønly 13, 9830 Tårs, tlf. 2024 4734. Her oplyses tillige, hvilke krav der stilles til pågældende kandidatliste. Udleverede kandidatlister afleveres ligeledes til valgbestyrelsens formand i henhold til fristen. Udløses afstemningsvalg, berammes dette til 17. november 2020.

På menighedsrådets vegne

Carsten Skovsgaard

Menighedsrådsvalg 2020

mr valg (2)

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00, afholdes der valgforsamling i sognegården i Tårs.

Menighedsrådene er grundlaget for demokratiet i folkekirken. Kom og giv din stemme når det nye menighedsråd skal vælges, og vær med til at skabe rammerne for vores lokale kirke.

Ved valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig hemmelig afstemning.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op.
Det handler om demokrati og indflydelse.

Der er brug for dig i det folkekirkelige arbejde.

 

 

Konfirmationer 2020

Morild-tårs27

Lørdag d. 19. september kl. 10.30

 

Annesofie Flensted Andersen – Bollervej 160

Malene Konnerup Andersen – Bymosevej 14,9850 Hirtshals

Lærke Lindskov Beck – Søbakken 12

Freja Lind Hansen – Klosterbakken7

Karoline Kildahl – Nørgårdsvej 65

Signe Back Nielsen – Vester Borupvej 20

Nicole Simonsen – Tangetvej 119,9800 Hjørring

Sille Rydder Sort – Nygade 6

Julie Johanne Baunsgaard Tidemann – Søbakken 7

 

Julius Maul Clausen – Sørupvej 38

Mark Koning Espersen – Bredgade 151

Tobias Jernsø Hjorth – Lyngvej 1

Johannes Willemoes Holst – Skovgårdsvej 10

Jonas Stidsholt Nielsen – Rønly 3

Jonathan Smith Rosengaard – Tinghøjvej 30, 9760 Vrå

Jesper Emil Dybro Søndelev – Bjørnstrupvej 91

 

 

Lørdag d. 26. september kl. 9.00:

 

Natalie Aija Thougaard Bak – Bedelundvej 50

Nikoline Sinkbæk Clausen – Nygade 9

Sara Mønster Jespersen- Rønly 10

Marie Louise Erikstrup Larsen – Stenskrogvej 160

Laura Mørch Mølgaard – Gadekæret 21

Karoline Aspmann Nielsen – Præstebakken 14

Sofie Skov Nielsen – Græsdalvej 16

 

Anton Røssel Andersen – Hovedgaden 98, 9760 Vrå

Lasse Friis Andreassen – Nylandsvej 12

Markus Friis Jensen – Boller Kærvej 46

Magnus Kjær Schaldemann Johnsen – Søndervej 130, 9800 Hjørring

Mathias Elholm Nielsen – Damhusvej 36

 

 

Lørdag d. 26. september kl. 11.00:

 

Asta Budolfsen Carlsen – Lyngvej 10

Mathilde Vangsted Holmen – Bredgade 144

Mille Johanne Holmberg Jakobsen – Søparken 28

Nicole Kokholm Jensen – Bøgelundsvej 30

Anna Skovmand Lomholt – Burskovvej 275

Annalia Kirkegård Prentow – Grønnevang 51,9800 Hjørring

Andreas Budolfsen Carlsen – Lyngvej 10

Jakob Møller Frederiksen – Bredgade 2

Tobias Horne Jakobsen – Lille Dalvej 15

Jonathan Jensen – Kokmosevej 47

 

Tobias Ørum Bang Jensen – Damhusvej 22

Rasmus Gadekær Nielsen – Rønly 18

Lukas Christian Pedersen – Skråningen 6