Tirsdags-café i Sognegården den 18. sept. kl. 14.30

Agnete Odgaard Jensen 1

 

Tirsdags-café i Tårs sognegård

den 18. sept. kl. 14.30.

”Medvind i modgang”

Agnete Odgaard-Jensen vil fortælle om kunsten at

bevare livsmodet trods modgang.

Agnete Odgaard-Jensen er født og opvokset på Thyholm i Vestjylland. Mistede sit syn som 25-årig på grund af diabetes.
Hun er uddannet aktivitets-medarbejder på ældrecentre, en uddannelse hun netop nåede at afslutte, før hun blev blind.
I dag leder Agnete  to mødesteder for synshandicappede i Thisted Kommune, og har været informatør i Dansk Blindesamfund i mere end 30 år.

I bogen ”Medvind i modgang” fortæller hun om sit liv med handicap, og om at kunne leve et spændende liv på trods af modgang.

Alle er velkomne.