Syng med Højskolesangbogen, tirsdag den 3. marts 19-21 i Sognegården

Kaj Munk i haven

Syng med ”Højskolesangbogen”

Tirsdag den 3. marts kl. 19-21 i Sognegården

Det er 77 år siden, at Kaj Munk skrev sit berømmede forårsdigt, og det må være oplagt, at vi denne aften skal synge:

 ”Den blaa Anemone”.

“Hvad var det dog, der skete? Mit Hjerte haardt og koldt som Kvarts maa smelte ved at se det den første dag i marts”, skrev Kaj Munk. Han opdagede en fremspiret blå anemone, da han gik sin morgentur i haven ved Vedersø Præstegård den 1. marts 1943, og omsatte sin begejstring til ord.

Der foreligger imidlertid ikke noget bevis for, at Munk satte sig til sit skrivebord for at skrive digtet netop den 1. marts 1943. Der er ikke påtegnet nogen dato på originalmanuskriptet, så det eneste, vi ved om tilblivelsestidspunktet, er, at han lod digtet trykke i 300 eksemplarer, som han brugte som julehilsen til venner og bekendte i julen 1943 få uger før han blev dræbt af Gestapo den 5. januar 1944.

Anemoner er en af Danmarks sikreste forårsbebudere, og netop i 1943 skulle februar have været særlig varm.

Kaj Munk måtte ikke offentliggøre digtet

Det er en god og romantisk historie, at Kaj Munk fandt anemonen på den første dag i den første forårsmåned og skrev digtet samme dag.

Der er ikke nogen dagbogsnotater eller andet om tilblivelsen, men man ved, at Kaj Munk afleverede digtet til bogtrykker Rasmussen i Ringkøbing den 25. august 1943 for at bruge det til private julebreve. Det kunne ikke offentliggøres på grund af tyskernes trykkeforbud.

Digtet om den blå anemone kom til gengæld med i Kaj Munks sidste digtsamling, der udkom i 1946.

 

Der er en kaffepause midtvejs.