Sogneindsamling 2019, søndag den 10. marts

Folkekirkens Nødhjælp, logo.

Sogneindsamling 2019

Søndag den 10. marts fra Tårs Sognegård kl. 09.00

I 2019 er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling rettet imod de klimaforandringer, som rammer os alle sammen, men som rammer særlig stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark. Mange mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser, broer der kan bringe folk i sikkerhed. Der mangles vand, når tørken tømmer depoterne, og mad når ressourcerne slipper op.

Klimaforandringerne er således en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter, og tallet er på vej op.

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling går i år bl.a. til fattige mennesker, der er ramt af disse klimaforandringer og derfor mangler basale fornødenheder.

Giv nogle timer af din tid til formålet, og møde op som indsamler i Tårs Sognegård søndag den 10. marts kl. 09.00.

Vi begynder med morgensang, og når kaffen og rundstykkerne er indtaget, vil der blive udleveret indsamlingsbøsser og tildelt ruter.

Umiddelbart efter gudstjenesten  kl.11.30  afleveres indsamlingsbøsserne i sognegården, og indsamlerne bydes på en let frokost.

Du kan også allerede nu melde dig som indsamler hos Edith Vaihøj på tlf. 53601422 eller på mail edithvaihoej@gmail.com

Vi håber på god opbakning.

 

Tårs Menighedsråd

Edith Vaihøj

Indsamlingsleder