Palmesøndag blev en helt særlig dag i og omkring Tårs kirke.

DSC03409

 Med en fyldt kirke  ved højmessen og den efterfølgende kirkefrokost i sognegården blev der markeret opsætningen af Agnete Brittasius’ kunstværk på Tårs kirkegård.

I samme forbindelse blev der etableret udstilling i påskedagene af andre af Agnethe Brittasius’ værker – i kirken såvel som på kirkegården.

Tårs kirke har i længere tid arbejdet med begrebet Kunsten i det offentlige rum på Tårs kirkegård. Det er ikke nogen hemmelighed, at landets kirkegårde oplever forandringer i disse år. Kirkegårdene er i deres natur foranderlige. Begravelsesformerne ændres. Dette medfører store frigjorte arealer, der igen råber på nytænkning.

Kirkegården i Tårs er byens centrum. Den er midtpunkt i det offentlige rum. Derfor har man kunnet opleve, at der er kommet kunst ind i kirkegårdens rum.

Kunsten er ikke ny for byen Tårs. Vi har i forvejen fornemme skulpturer af Svend Bovin, Fin Nielsen og Poul Erland placeret rundt om i byen. Tillige har kunstneren Bente Norheim tilført byen ”De rejsende”.  På kirkegården har vi allerede opstillet et markant værk af Anders Friis.

Al kunst søger dybt i følelserne. Jeg tillader mig at påstå, at al kunst er religiøs. Kunst egner sig til at være i en kirke. Det er ikke al kunst i en kirke, der skal holde sig til at illustrere bibelens fortællinger. Det gjorde eksempelvis kalkmalerierne i hundreder af år.

Tårs kirke har taget initiativ til nu også at lade kunsten komme ind på kirkegården. Vores kirkegård har parkkvaliteter. Tårs kirke er med til at vove mere og dermed viser, at vi sætter præg på netop vores tid og vores kirkegård. Det, vi gør, er med til at øge bevidstheden om kirkegårdenes særlige kulturhistoriske værdier.

Jeg citerer gerne en kunstkender, der udtaler: ”Med de moderne fremstillinger bliver vi tvunget til igen at tænke over de ord, som vi har hørt så mange gange før. Det er en del af kirkens nærvær i sin egen tid. Kirken skal være i sin tid med det uforanderlige. Det uforanderlige skal siges foranderligt. Derfor er jeg også tilhænger af ny kunst i kirken”, siger han.

Agnete Brittasius’ kunstværker, der nu er placeret på vores kirkegård, tager udgangspunkt i kirkeårets store højtider og har appel til os alle. Hendes kunst har ydermere et aspekt af pædagogisk tilsnit og med appel til børnene og det pædagogiske. Netop i Tårs har vi i kirkeligt regi opprioriteret børne- og ungearbejdet.

Agnete Brittasius vil nu i fremtiden være en væsentlig del af kunsten i det offentlige rum netop her i Tårs – som hun jo for øvrigt er det i Frederikshavn og i kirker rundt om i hele landet.

Palmesøndag i Tårs blev en dejlig dag. Kunsten har gjort den endnu dejligere. Tårs kirkegård er et besøg værd.