Nyvalg til menighedsrådet

Unavngivet (2)

Tirsdag den 15. september 2020 afholdt Tårs Menighedsråd nyvalg til menighedsrådet for den kommende 4-årige periode. Sognegården dannede rammen for valghandlingen. Sognets beboere mødte talrigt frem og medvirkede til en indholdsrig aften, hvor afstandskrav blev overholdt på bedste vis.

Det nye menighedsråd vil fra den første søndag i advent bestå af:

  1. Edith Kristine Vaihøj
  2. Hanne Sort Rishøj
  3. Tina Kjærgaard Abildgaard
  4. Kirsten Lissi Als
  5. Henriette Bæk Hansen
  6. Torben Højbjerg Pedersen
  7. Kaj Jensen

Valgte stedfortrædere:

  1. Anne Marie Andersen
  2. Helene Marie Højbjerg
  3. Flemming Mikkelsen

Ovennævnte 7 personer blev således valgt på valgforsamlingen.

Menighedsrådet skal dog oplyse om muligheden for at udløse et afstemningsvalg jf. par. 29 i Kirkeministeriets cirkulære om valgforsamling. Ønsker man at benytte denne mulighed skal en kandidatliste indleveres senest tirsdag den 13. oktober 2020. Kandidatliste udleveres  ved henvendelse til valgbestyrelsens formand, Carsten Skovsgaard, Rønly 13, 9830 Tårs, tlf. 2024 4734. Her oplyses tillige, hvilke krav der stilles til pågældende kandidatliste. Udleverede kandidatlister afleveres ligeledes til valgbestyrelsens formand i henhold til fristen. Udløses afstemningsvalg, berammes dette til 17. november 2020.

På menighedsrådets vegne

Carsten Skovsgaard