Nyt fra besøgstjenesten ved Tårs og Ugilt Sogne.

Hænder - besøgstjeneste

 

Nyt fra besøgstjenesten ved Tårs og Ugilt Sogne

 

Besøgstjenesten har nu efterhånden bestået i 3 år og tæller 15 besøgsvenner, der yder omsorg og spreder glæde hos omkring 20 ældre mennesker i Tårs og omegn, hvor gode relationer er med til at give livskvalitet i en måske stille og ensom hverdag.

 

Ensomhed er et stigende problem i Danmark viser undersøgelsen fra 2017 i Den nationale Sundhedsprofil. Samfundet er blevet et præstationssamfund, hvor det mere og mere handler om at præstere, og flere og flere trækker sig tilbage overfor samfundets krav, og ensomhed kan opstå.

 

De fleste mennesker har oplevet at føle sig ensomme. Forbigående ensomhed er en naturlig del af livet, men hvis følelsen bliver langvarig, kan det få alvorlige konsekvenser for det menneske, der oplever den og påvirke den enkeltes sundhed og trivsel.

 

Ensomme mennesker rækker sjældent ud efter andre, derfor må vi andre komme til dem. En besøgsven kan bryde cirklen af triste tanker med medmenneskelig nærhed og socialt samvær, så det ensomme menneske får mod på livet igen.

 

På baggrund af ovenstående vil vi gerne i menighedsrådet udvide og udvikle besøgstjenesten, så hvis du kunne tænke dig at blive besøgsven, er du velkommen til at kontakte os.

 

Vi mødes i Sognegården nogle gange om året om forskellige relevante emner og til socialt samvær med hinanden.

I efteråret 2018 havde vi besøg af palliationssygeplejerske Bitten Jensen, der fortalte os om lindrende behandling.

 

For første halvår af 2019 påtænkes et studiebesøg på Hospice Vendsyssel i Frederikshavn samt en kursusdag i Sognegården med en konsulent fra Samvirkende Menighedsplejer, hvor emnet netop vil være Ensomhed.

 

Besøgstjenesten for Tårs og Ugilt Sogne

Edith Vaihøj  Tlf. 53601422

edithvaihoej@gmail.com