Ny skadevolder på Kirkegården.

Cylindrocladium

CylindrocladiumNy Skadevolder på Kirkegården

 

Buksbomkvistdød er en frygtet svampesygdom som har bredt sig op igennem Danmark i de senere år. Den har været kendt i Europa i ca. 15 år og vi har holdt nøje opsyn med planterne på kirkegården. Vi må så desværre konstatere at svampen med det latinske navn ”Cylindrocladium Buxicola” også findes på kirkegården i Tårs.

Angrebet ses først på bladene hvor der ses brune oftest cirkelformede pletter. Ofte med lys midte. Senere kommer der langsgående brune striber på stænglerne. Efterhånden falder bladene af og planten dør. Svampen spreder sig via mikroskopiske sporer og trives fint i kulde, så hvis angreb skal stoppes må vi mennesker træde til.

Spredning sker tilsyneladende kun over korte afstande, så det handler om at få fjernet de angrebne planter hurtigst muligt. Disse skal helst lukkes inde i plastposer eller lignende og destrueres som ”restaffald”.

Sygdommen angriber stort set alle sorter af buksbom og man kan hurtigt få et indtryk af hvor alvorligt det kan blive når man går en tur på kirkegården og ser hvor mange steder buksbom optræder.

Fra kirkegårdens side har vi stor fokus på sygdomsbilledet. Hvis vi ser angrebne planter vil vi forsøge at få kontakt med gravstedsejer med henblik på hurtig indgriben. Ser man skader på buksbom er man naturligvis velkommen til at henvende sig til personalet på kirkegården.

Buksbom har en række unikke egenskaber, der gør den uhyre velegnet til kirkegårdsbrug. Der er ikke andre arter, der kan leve op til de samme krav, så den kan være svær at erstatte. Vi afsøger løbende markedet og vil altid gerne forsøge at bidrage til en løsning hvis et gravsted bliver angrebet af buksbomkvistdød.

Vi håber at vi kan holde sygdommen i ave ved at være opmærksom på skader og handle i tide. Det vil også sige kontrol af indkøbte planter. Derudover vil vi krydse fingre og håbe at vi kan få lov at beholde flest muligt af de mange buksbom vi har på gravstederne.