Minikonfirmanderne – skolens 3. klasser.

fastelavn-2015-1

Minikonfirmanderne – skolens 3. klasser

tilbydes undervisning i kirken og præstegården om onsdagen fra 13.20 til 14.55. Vi  begynder onsdag den 4. sept. Indbydelsen er på skolens forældre-intra. Hvis I ikke har fået invitationen eller været opmærksom på den, så kan  eleverne bare møde op i kirken næstkommende onsdag kl. 13.30 Indbydelse og tilmelding findes også her:

mini-invitation

mini-tilmelding