Menighedsrådsvalg 2020

mr valg (2)

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00, afholdes der valgforsamling i sognegården i Tårs.

Menighedsrådene er grundlaget for demokratiet i folkekirken. Kom og giv din stemme når det nye menighedsråd skal vælges, og vær med til at skabe rammerne for vores lokale kirke.

Ved valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig hemmelig afstemning.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op.
Det handler om demokrati og indflydelse.

Der er brug for dig i det folkekirkelige arbejde.