Indskrivning af konfirmander i Tårs: Tirsdag den 15. august 2017 kl. 19.00 i Tårs kirke

Indskrivning af konfirmander i Ugilt: Søndag den 20. august 2017 kl 10.30 i Ugilt kirke

 

Konfirmationsgudstjenesterne bliver:

Tårs: Lørdag den 28. april 2018 kl. 10.30, søndag den 29. april 2018 kl. 10.00 og søndag den 6. maj 2018 kl. 10.00

Ugilt: Lørdag den 5. maj 2018 kl 10.30

Man kan frit vælge, hvilken dag man vil konfirmeres.