december 2017 – april 2018

Børne- og Ungdomskorene og Voksenkoret medvirker.
Medvirkende: operasanger Jens-Christian Wandt og kirkens organist. (indsamling til årets julehjælp) læs mere her.
Efterfølgende champagne og kransekage i våbenhuset.
Efterfølgende "Nytårskur i sognegården.
Hellig tre Konger @ Tårs kirke
onsdag @ 15:30
Hellig tre Kongersgudstjeneste. Minikonfirmanderne medvirker.
I Ugilt præstegård. Ugilt. sogn under nyt pastorat
Jørgen Carlsen, tidligere forstander Testrup Højskole, taler om "forundringsparathed"
Knud Søndergaard fortæller om "Marie Bregendahl"
Jesper Hansen Øland "Mellem ulve og rener"
Syng med aften i sognegården. læs mere her.
Fællesspisning i Forsamlingshuset.
Med Anne-Cathrine Riebnitzsky, forfatter og sprogofficer. Foredrag om hendes seneste roman: "Orkansæsonen og stilheden"
Jens Nielsen med band.
Foråret synges ind med voksenkoret. læs mere her.