august 2020

Konfirmandindskrivning @ Tårs kirke
tirsdag @ 17:00
Årets konfirmander bydes velkommen ved en kort gudstjeneste i kirken. Bagefter orientering om konfirmandundervisningen