A F L Y S T ! – Højskoleaften i Sognegården, torsdag den 26. marts kl. 18.30

Jørn Buch, foredrag 2020

Jørn Buch, foredrag 2020

Højskoleaften i Tårs sognegård

Torsdag den 26. marts kl. 18.30

En aften med

Lektor Jørn Buch, Haderslev

 

”Genforeningen – da Sønderjylland blev delt i 1920”

 

Hvorfor blev Sønderjylland delt?

Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag?

Kunne grænsen være blevet trukket anderledes?

Er den dansk-tyske grænse trukket retfærdigt?

Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret

I foredraget om ”Genforeningen 1920.”

 

Pris for denne aften er

incl. spisning og drikkevarer kr. 125,00

 

Tilmelding senest fredag den 20. marts

til Carsten Skovsgaard tlf. 2024 4734

 

Alle er velkomne til en spændende aften.