Højskoleaften i Sognegården, torsdag den 21. november kl. 18.30

Susanne Benderfeldt

Højskoleaften i Tårs sognegård

Torsdag den 21. november kl. 18.30

En aften med

Psykolog Susanne Benderfeldt.

Emnet er:

”Fra kristen fundamentalist til et liv i frihed.”

En personlig beretning, om et liv med Jehovas Vidner,

Om det at bryde ud og ikke længere være religiøs.

 

Pris for denne aften er

incl. spisning og drikkevarer kr. 125,00

Tilmelding senest fredag den 15. november

til Carsten Skovsgaard tlf. 2024 4734

 

Alle er velkomne til en spændende aften.

MØNSTERBRYDER. Foredrag af psykolog Susanne Benderfeldt.

Er det overhovedet muligt at bryde med mønstre, der er så grundlagte i én, at de nærmest er blevet en del af éns personlighed. Og hvordan påvirker det den enkelte at slippe taget i så stærke indlærte overbevisninger? Dette er temaer, der tages op af Susanne Benderfeldt i foredrag om mønsterbrydning. Gennem en levende, engageret og personlig beretning, får du et indblik i, hvordan hun i årevis måtte kæmpe sig til personlig frihed i et moderne sekulariseret samfund udenfor “Sandheden”.

De fleste danskere tager afstand fra den fundamentalistiske religiøsitet der kommer “udefra”. Vi føler vores grundlovssikrede frihed og vore menneskerettigheder truet af “de fremmede”, men realiteten er, at mange danske børn og unge også vokser op i forskellige sociale og religiøse sammenhænge, hvor de ensrettes i tanke og handling.
Sammenhænge hvor det frie valg og den enkeltes udvikling og selvstændighed ikke er et personligt anliggende. En virkelighed, hvor egne naturlige behov og ønsker er noget, man skal forsøge at bekæmpe. “Sandheden” om alle livets forhold bliver dikteret, og intet af dette kan diskuteres. At vokse op indenfor rammerne af en sådan lovreligion, er mange danske børn og unges grundvilkår, og disse vilkår præger i høj grad deres personlighedsdannelse. Tanker, følelser og handlinger formes og disse danner mønstre i sindet der er svære at bryde.

I foredraget for du indblik i, hvordan Susanne oplevede at vokse op i denne form for ensretning. Og hvilke voldsomme konsekvenser det havde at bryde med dette.