Forårsmøde i besøgstjenesten.

Hænder - besøgstjeneste

Forårsmøde i besøgstjenesten

Besøgstjenesten for Tårs og Ugilt Sogne afholdte fredag den 02. marts forårsmøde i Sognegården i Tårs.

Formiddagens foredragsholdere var Inger Larsen og Inger Jensen fra Kamillus Hjørring.

Lokalafdelingen Hjørring har eksisteret siden 2006 og fungerer som støtteforening til hospice. Vi hørte om uddannelsesprogrammet for besøgstjenesten ” Hjemme i hjemmet” som bygger på hospicefilosofien, hvor frivillige besøgsvenner tilbyder at besøge uhelbredelige syge og døende og deres pårørende. Besøgstjenesten bygger på et samarbejde imellem  professionelle og frivillige fra Kamillus.

Endvidere hørte vi om historien bag oprettelsen af Kamillus som sammen med tilsvarende foreninger i Frederikshavn, Brønderslev, og Jammerbugt kommuner dækker hele Sygehus Vendsyssels optagelsesområde.

Kernen i Kamillus´s besøgstjeneste er nærvær og adspredelse .

Foredraget gav i høj grad inspiration til de 15 besøgsvenner ved Tårs Menighedsråd.

Besøgstjenesten ved Tårs Menighedsråd er knyttet op på 2 samarbejdspartnere.

Dels Samvirkende Menighedsplejere og Frivilligcentret i Hjørring Kommune.

Som inspiration for besøgstjenesten afholdes der foredrag eller ekskursion til andre frivilligorganisationer et par gange om året.

Sidste år blev der for eksempel afholdt en temadag om demens om foråret og Den blå Cafe´i Hjørring blev besøgt i efteråret.

Der er fortsat brug for besøgsvenner, så hvis det måtte have interesse , kan koordinator for besøgstjenesten ved Tårs Menighedsråd Edith Vaihøj kontaktes på tlf. 53601422 eller mail edithvaihoej@gmail.com