Esbjerg Evangeliet.

DSC02212

Esbjerg Evangeliet er et 140 m2 stort vægmaleri, der fortolker bibelen i billeder og tekst i et moderne sprog. Udført af kunstneren Erik Hagen.

 

I uge 6 havde konfirmanderne og skolens elever stor glæde af udstillingen ”Esbjerg Evangeliet” i Tårs sognegård. Eller det vil sige en reproduktion af det, for selve det store vægmaleri befinder sig i foyeren på CVU Vest i Esbjerg. Det blev malet af Erik Hagens i perioden 2003-2005 og udført med støtte fra Statens Kunstfond. Udsmykningen dækker 135 kvadratmeter. Reproduktionen består af stofbannere, der tilsammen løber over 30 meter.
 ”Esbjerg Evangeliet” er Erik Hagens’ bud på et danmarksbillede. Bibelhistorien er udgangspunktet, men den fortælles gennem nutidige motiver. Eksempelvis skildres Jomfru Maria som enlig mor i en etværelses lejlighed, og ærkeenglen Gabriel er blevet til en transistorradio med vinger. Under motivet ser man en henvisning til skriftstedet i Biblen om Bebudelsen. Der er mere end 150 steder på maleriet anført kapitel og versnummer fra de relevante skriftsteder.

 Udstillingen var arrangeret i samarbejde med Skole-Kirke-Tjenesten.

Se billeder her