En ørn er landet på Tårs kirkegård !

Fugl 1

Fugl 3 Fugl 2En ørn er landet på Tårs kirkegård !

Citat fra Kirsten Munkholts prædiken søndag den 3. sept. I Tårs kirke:

Lov dog den Herre, som alting så herlig regerer
ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer,
lader dig få
mer’, end du selv kan forstå,
bedre, end hjertet begærer.  Amen

 

Jeg ved ikke, om du har set det, men en ørn er landet på Tårs kirkegård. Den er ikke levende, men udhugget i sort svensk granit, og den er menneskehænders værk. Den ørn er ikke stillet op her på kirkegården, hverken som en Gud eller en afgud, så det var ikke derfor, at jeg fra alteret før læste de gl. salmeord om menneskelavede afguder og om, at hedningerne vil ende med at blive som de guder de laver sig – døve og blinde og stumme.

Nej, vores ørn er ikke stillet op for vore øjne som en Gud. Den står der som et symbol, et tegn på noget. Den står der som en øjenåbner, den skal åbne for vores sind og sanser. Få os til at se op og stole på Gud. Ørnen regnes nemlig for den fugl, der flyver højest mod himlen. Den kan flyve ind i og se mod solen selv og samtidig er den en stærk fugl, og som sådan brugt fra gl. tid af som et billede af Gud, og ørnen er jo også blevet evangelisten Johanneses kendemærke, fordi – siger man – det evg. er det mest poetiske, bevingede og højtravende.

Og har man som jeg fordum gået på Københavns universitet vil man med det samme mindes ørnen på universitetets logo. Den sidder aftegnet over døren til universitetets hovedbygningen med de ord skrevet på latin som en ring omkring sig: Coelestem adspicit lucem – den skuer det evige lys.

Nu sidder så vores ørn der syd for kirken og kigger hen på kirken, som det sted, hvor ordet lyder og det evige lys er at finde. Den sidder der og siger som også den gl. salme: Stol på Herren. Han er jeres hjælp og skjold. (citat slut)

 

Kunstneren Anders Friis, Lønstrup har udført den flotte skulptur til Tårs kirkegård.

Onsdag den 30. august om eftermiddagen kunne menighedsrådet ved Tårs kirke markere opstilling af denne spændende granitskulptur.

Den markante granitfugls naturalisme vil svæve over kirkegården og er placeret på det højeste punkt på den sydlige del af kirkegården. Besøgene vil på bakkens top i skulpturens nærhed kunne betragte kirken, mærke vestenvinden og skue ud over landskabet.

Menighedsrådet oplever, at byens befolkning i dagligdagen benytter kirkegården som en væsentlig del af byens daglige liv og fællesskab. Man benytter kirkegården som en genvej. Man benytter kirkegården som en form for park, hvor man gerne kommer og nyder stilheden og de dejlige omgivelser.

Skulpturen skal markere starten af en udviklingsplan for denne del af kirkegården, hvor man tydeligt fornemmer de ændrede begravelsesformer, der indebærer mindre urnegravsteder og færre større gravsteder for kistebegravelse. Dette indebærer igen, at der bliver mere ledig plads på denne del af kirkegården. For nuværende ligger disse ledige arealer som grønne græsbeklædte områder.

I resten af 2017 og ind i 2018 vil kirkegårdsleder Martin Sonne og hans dygtige personale gradvist skabe en ny identitet for området. De traditionelle gravsteder skal stadig indgå som en naturlig del af udviklingsplanen. Så afvikling og etablering af ny plan vil foregå respektfuldt. Ny beplantning, stier og nye rum vil skabe sammenhængskraft og ny identitet i området.

At det er lykkedes menighedsrådet at sætte udviklingsarbejdet i gang samt erhverve skulpturen af Anders Friis skyldes støtte fra forskellige udvalg og fonde. Menighedsrådet er derfor taknemmelig for den væsentlige støtte, der er blevet ydet fra Taars Fonden og Hjørring Kommunes kunstudvalg.

Udvikling og fællesskab skal også i fremtiden kendetegne Tårs kirke og kirkegård.

 

Carsten Skovsgaard, formand for menighedsrådet.