Vi passer på hinanden

DSC_1007

Hverdagene begynder så småt at ligne sig selv igen, dog er der stadig restriktioner vi må overholde, for at passe på hinanden og minimere risikoen for smittespredning af Covid19.

Vi glæder os over, igen at kunne fejre gudstjeneste sammen. Formen er stadig en smule anderledes end normalt, men al kirkens personale kan vejlede i de gældende regler.

Nedenfor følger info omkring vores tiltag i Tårs – og Morild Kirker.

Gudstjenester

Gudstjenesterne vil fortsat være forkortet en smule, og vi har indrettet kirkerummet således, at vi kan sidde med 2 meters afstand til hinanden. Dette er en nødvendighed for at vi kan synge i kirken. Derfor vil hver anden bænk fortsat være spærret af, og på de bænke der er i brug, må der sidde 2 personer. Kommer man fra samme husstand, eller er man af anden årsag tæt knyttet, må man naturligvis gerne sidde flere sammen på en bænk. Det betyder, at vi minimum kan rumme 50 personer i Tårs Kirke og 20 personer i Morild Kirke – men oftest langt flere, alt efter hvor mange der er i tæt relation med hinanden.

Når vi fejrer nadver, skal vi også holde afstand. For at gøre det nemt, har vi markeret hver plads med et lille rødt hjerte.

Der er fortsat ekstra fokus på rengøring af alle kontaktflader. Bænkene rengøres imellem alle handlinger, dørhåndtag sprittes af før og efter gudstjenesten. Desuden er der håndsprit tilgængeligt ved alle indgange.

 

 

 

Dåb

Alle dåb er lagt udenfor søndagens højmesse. Det er muligt af holde dåb som en handling for sig selv, enten før eller efter gudstjenesten om søndagen, eller på en anden dag. På denne måde, kan der som oftest blive plads til alle i familien, samt venner – som man nu ønsker det.

 

Ønsker I at holde dåb for jeres barn, så kontakt sognepræst Kirsten Munkholt for at aftale nærmere. Oplys gerne, hvor mange I forventer at blive.

 

 

Vielser og velsignelser

Der kan holdes vielser og velsignelser, med sammen restriktioner som angivet ovenfor. Ønsker I en vielse i Tårs Kirke, kontakt da sognepræst Kirsten Munkholt og aftal nærmere. Oplys gerne, hvor mange i forventer at blive.

 

Bisættelser og begravelser

Der kan holdes bisættelser og begravelser, med samme restriktioner som angivet ovenfor.

 

Andre aktiviteter i kirken

Aktiviteter i kirke og sognegård er fortsat i bero til efter sommerferien.

Konfirmation d. 13. juni 2020 i Tårs Kirke

8312HoCoFoto

8312HoCoFoto

 

 

Lørdag d. 13. juni blev det først lille hold konfirmeret. Hjerteligt tillykke til Maria Birgitte Hansen, Oliver Christensen, Casper Majgaard Wøldike Nielsen og Philip Leo Taasti Rømer.

Konfirmanderne laver ikonmalerier

DSC_1008

Konfirmandundervisningen er atter i fuld gang. I de sidste par uger, har sognegården været forvandlet til et male-værksted, idet konfirmanderne har fået til opgave, at forevige deres konfirmationsord på et lærred, i form af et ikonmaleri.

Konfirmanderne er blevet opdelt i to hold, for bedre at kunne holde afstand. Derfor har vi i øjeblikket fornøjelsen af konfirmander hele to dage om ugen, både tirsdag og onsdag morgen.

 

DSC_1022 DSC_1021 DSC_1020 DSC_1019 DSC_1018 DSC_1017 DSC_1011 DSC_1012 DSC_1013 DSC_1014 DSC_1015 DSC_1016 DSC_1010 DSC_1009 DSC_1008 DSC_1006 DSC_1005 DSC_1004 DSC_0997 DSC_0999 DSC_1000 DSC_1002 DSC_1001

KIRKEN ER ÅBEN – VELKOMMEN!

DSC02616

Vi har længe set frem til, igen at kunne byde indenfor i vore kirker. Det er derfor med stor glæde vi kan meddele, at der igen må fejres gudstjenester.

Efter instruktioner fra kirkeministeriet og sundhedsmyndighederne, er kirkerummet er nu indrettet således, at vi kan holde gudstjeneste, synge fællessange og fejre nadver. Vi sidder med 2 meters mellemrum og kun på hver anden bænk. Dette betyder at Tårs Kirke p.t. kan rumme 50 personer og Morild Kirke kan rumme 20 personer. Af samme årsag er konfirmationerne også flyttet til d. 19. og d. 26. september Der er ekstra fokus på rengøring af alle kontaktflader, vi bruger ikke salmebøgerne og alle medarbejdere kan vejlede i de regler, vi nu skal overholde for at mindske risikoen for smittespredning med Covid19. Det skal være trygt for alle at komme i kirke.

I forhold til de øvrige arrangementer i kirkerne og sognegården, må vi fortsat væbne os med tålmodighed.

 

Vi glæder os over at kirken igen må slå dørene op og håber at se mange af jer til de kommende gudstjenester.

 

På glædeligt gensyn.

 

Venlig hilsen personalet ved

Tårs og Morild Kirker og kirkegårde

Konfirmation d. 13. juni kl. 10.30 i Tårs Kirke

konf. 5 maj 2019 1
Maria Birgitte Hansen, Søruplundvej 25
Oliver Christensen, Sæsingvej 3
Casper Majgaard Wøldike Nielsen, Nyhusvej 5
Philip Leo Taasti Rømer, Rævmosevej 3, Morild

Søndag den 24. maj kl. 10.30, er der igen højmesse i Tårs kirke.

konf. 5 maj 2019 1

Med stor glæde kan vi meddele, at der igen kan holdes gudstjenester i vore kirker.

Det er desværre med begrænset deltager antal - 50 til hver tjeneste.

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 21. maj kl 10.30, var første gang i lang tid der inviteredes indenfor i Tårs kirke til gudstjeneste. Kirkebænkene er fint  opdelt, så det kun er hver anden, som er tilgængelig.

Der trykkes sangblade med salmenumre, så man ikke skal røre ved salmebøgerne.

Der er sprit til rådighed ved indgangene, og personalet er behjælpelig med orientering om

afstand m.m.. Alt fungerer perfekt.

Personalet glæder sig til at byde inden for til Højmesse, søndag den 24. maj kl. 10.30.

På glædelig gensyn.

GLÆDELIG PÅSKE! Kære konfirmander, konfirmandforældre, samt alle andre i Tårs sogn.

paaskeliljer (2)

I år kan vi fejre mindedage for 2. verdenskrigs begyndelse og afslutning i vort land. Der bliver dog færre, der husker og var med dengang. Derfor er vi også mange, der aldrig har prøvet at leve i en tid, hvor vi ikke selv kunne planlægge og bestemme over den nærmeste fremtid.

Nu har et corona-virus og en pandemi taget den selvbestemmelse  fra os. Vi kan derfor ikke selv bestemme, hvornår f.eks årets konfirmationer kan gennemføres. Jeg håber, at det som nu planlagt kan blive i juni. Men jeg ved i skrivende stund lige så lidt om det, som I andre.

Der blev meldt ud, at vi skulle flytte konfirmationerne til efter pinse. Nu forlyder det, at vi præster efter påske vil få besked om, hvorvidt de nye konfirmationsdatoer holder. Måske skal alle konfirmationer flyttes igen og udsættes til september eller senere.

Jeg beklager. Men ingen skal blive syge af at komme i kirken, og alle bedsteforældre skulle jo også gerne leve og kunne komme med.

Om den fortsatte undervisning ved jeg heller intet, men skal I konfirmander ikke i skole, så skal I heller ikke til undervisning hos mig. De tomme rammer og lærreder til at male konfirmationsordene på ligger klar i sognegården, og gid det snart må lykkes, at vi kan mødes og male på dem.

”Et sted i nattens indre bliver sent til tidligt.”  skriver forf. Martin A Hansen. Et sted i mørket vender det, og mørke bliver til lys. Et sted i frygten findes sprækkerne, hvor lys strømmer ind, og glæden kan blive til. Glæden ved dagen og dette nu, men også glæden over at vore døde har det godt i opstandelsen hos Gud

”Et sted i nattens indre bliver sent til tidligt.” 

Det er hvad påskens evangelium giver os håb om for nu og altid:
”Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op.” Og de så, at stenen var væltet fra indgangen til graven. Og de gik derind og i halvmørket i gravhulen talte en engel til dem og sagde: ”Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.”

 

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.

 

Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde!

 

Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.

                   N.F.S. Grundtvig 1846.

 

Kirsten Munkholt

 

Forår på kirkegårdene.

forårsblomster kirkegården 2020 1

Forår på Kirkegårdene

Med de justeringer for landets nedlukning, der trådte i kraft 24/3 blev der også lavet visse lempelser.

Det betyder at kirkegårdene igen har kunnet lukke op for noget, der ligner almindelig drift. Bygninger holdes stadig lukkede og vi holder god afstand og vasker hænder tidligt og sent. Men i mangt og meget er driften genoptaget derude.

Vi er kommet lidt på bagkant og vi håber på forståelse for dette. Vi løser opgaverne i den rækkefølge de er mest presserende. Det giver nogle flaskehalse som forhåbentlig bliver afviklet i løbet af kort tid så vi hurtigt er tilbage i normal gænge.

Når foråret kommer bliver det også planternes og blomsternes tid. Forårsblomsterne er plantet og snart kommer der også liv i planteskolerne og vi kan få gravsteder bragt op til vanlig standard.

Så kom endelig på kirkegården som I plejer. Her er god plads, frisk luft og vi lover at vi passer på hinanden!

Kontoret er åbent som normalt fra 11:00-12:00 på hverdage, men vi beder fortsat om at henvendelser så vidt muligt rettes på telefon 20 47 99 29 eller mail kirkegaard@taarssogn.dk

Med ønsket om et godt forår

Kirkegårdene i Tårs og Morild

I DENNE COVID19 TID!

påskelilje 2

I denne Covid19 tid, hvor vi alle, uden undtagelse, er berørte af

situationen. Så er det godt at kunne synge en salme som Holger Lissners

dejlige forårssalme ”Det er påske ! Alting springer ud.”

Den er fuld af glæde, eftertænksomhed, trøst og håb.

Med denne dejlige salme, vil vi gerne ønske alle en

glædelig og velsignet påsketid. – På trods.

 

Venlig hilsen personalet ved Tårs og Morild kirker og kirkegårde.

 

Det er påske! Alting springer ud,
alle knopperne er lige ved at briste,
det er livet, der vil leves. Det er Gud,
der vil trøste alle os, der måtte miste.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt og grønt,
blir det påske og opstandelse
og skønt!

Alle fugle giver glæden luft,
så vi også føler trangen til at synge;
alle blomsterne beruser sig i duft
for at lokke bierne til deres klynge.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt og nyt,
blir det påske og opstandelse
og lydt!

Men derude på vor kirkegård
er der stille, selv om liljer trompeterer.
Her er ingen af de døde, der opstår,
her kan alle se, at døden triumferer.
Men når Gud gir liv
og gør det underfuldt engang,
blir det påske og opstandelse
og sang.

Kan vi tro det? Det er aldrig set,
at de døde rejser sig fra deres grave.
Vi har hørt, at det trods alt engang er sket,
at en sten er blevet væltet i en have.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt at se,
blir det påske, og opstandelse
kan ske.

Det er håbet, og det gir os mod,
og det gør, at vi kan leve her med døden.
Det er håbets puls, der banker i vort blod,
når vi synes, vi må segne under nøden.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt af trods,
blir det påske og opstandelse
hos os!

KONFIRMATIONER UDSÆTTES!

konf. 5 maj 2019 1

Biskopperne har bestemt, at ALLE konfirmationer udsættes til efter pinse. Derfor må vi aflyse de planlagte konfirmationsdatoer. Vi håber situationen er så meget under kontrol til pinse, at vi kan tilbyde konfirmation lørdag den 6. juni, søndag den 7. juni, lørdag den 13. juni og søndag den 14. juni. Alle dage kl. 10.30 i Tårs kirke. I kan frit vælge hvilken dato, I vil have konfirmationen. Send gerne mail til Kirsten, når I har bestemt datoen, I satser på.

Vi er kede af, at vi må gøre det på denne måde, men lige nu må vi allesammen gøre hvad vi kan, for at stoppe smittekæden.

Vi forsøger at få besked ud til alle konfirmander og forældre via skolens intranet snarest. Vi håber og ber til, at vi snart kan samles og bevæge os frit igen. Lige nu skal vi “passe på hinanden, ved at holde afstand!”

De bedste hilsner og frisk mod!

Ellen, Kirsten og Anton