Høstgudstjeneste i Tårs kirke med efterfølgende kirkefrokost den 29. sept. kl. 10.30

DSC02616

Høstgudstjeneste i Tårs kirke

Søndag den 29. sept. kl. 10.30

med efterfølgende kirkefrokost.

 

Ved højmessen medvirker kirkens

Børne- og Ungdomskor og Q-koret.

 

Årets høst vil vi i år fejre på en lidt

 anderledes måde end vi plejer.

Efter gudstjenesten inviteres på kirkefrokost

i Sognegården.

Pris for mad og drikke er 50 kr. per voksen, børn gratis.

 

Af hensyn til maden er der tilmelding

senest torsdag den 26 september

til Jonna tlf. 24814321

Høstgudstjeneste i Morild kirke. Tirsdag den 24. sept. kl. 19

Høstfest - billede

 

Tirsdag den 24. september kl 19.00

fejrer vi høsten ved en aftengudstjeneste i Morild kirke.

Kirkens Voksenkor medvirker, Kirsten Munkholt prædiker

og sammen vil vi synge nogle af vore skønne høstsange og salmer.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en kop kaffe i våbenhuset.

 

Besøg af venskabskor fra Sorgenfri.

Q-kor 2

 

 Q-koret får besøg af Sorgenfri kirkes kvindekor  den 14-15 sept.

 Begge kor synger ved gudstjenesten i Tårs kirke

 den 15/9 kl. 10.30

Der bliver serveret en kop kirke-kaffe efterfølgende, hvor under korene vil lave en lille koncert.

Kunstudstilling i Tårs kirke.

børnehavekunst 2

Kunstudstilling i Tårs kirke.

Udstillingen er kunst lavet af  børnehavebørnene på Vestbakken.

 

Ferniseringen er tirsdag den  24 .sept. kl. 14.00,

Alle er velkomne til fernisering, hvor der synges et par sange

og Kirsten Munkholt vil holde en lille prædiken.

Der  sluttes af med en kop kaffe/te/saft og lidt til ganen.

Kunstværkerne kan nydes i kirken til efter høstgudstjenesten den 29. sept.

Billederne er fra sidste års kunstudstilling som omhandlede æbler.

Minikonfirmanderne – skolens 3. klasser.

fastelavn-2015-1

Minikonfirmanderne – skolens 3. klasser

tilbydes undervisning i kirken og præstegården om onsdagen fra 13.20 til 14.55. Vi  begynder onsdag den 4. sept. Indbydelsen er på skolens forældre-intra. Hvis I ikke har fået invitationen eller været opmærksom på den, så kan  eleverne bare møde op i kirken næstkommende onsdag kl. 13.30 Indbydelse og tilmelding findes også her:

mini-invitation

mini-tilmelding

Konfirmandindskrivning i Tårs sogn, tirsdag den 20. august.

DSC03062

Konfirmandindskrivning i Tårs sogn, tirsdag den 20. august.

Vi starter med en kort gudstjeneste i Tårs kirke kl. 19.00.

Derefter orientering i sognegården, hvor der serveres en kop kaffe/te/sodavand.

Alle, der går i skole her, og alle, der bor i sognet, har ret til at blive konfirmeret i Tårs kirke.

Går du i skole et andet sted, men ønsker at blive konfirmeret i din hjemkirke i Tårs, kan du enten følge konfirmandundervisning sammen med dine klassekammerater, der hvor du går i skole, og komme her og blive konfirmeret. Eller du kan gå til undervisning her og  blive konfirmeret  her også.

Det bestemmer du selv.

Først i august udsendes invitationer til 7.-klasserne i Tårs.

Undervisningen begynder onsdag den 21. aug. kl. 8.00 i Præstegårdens konfirmandstue, Vrejlev Klostervej 33.

Bemærk, konfirmandlejr på Hvide Klit fra den 6.-8. sept.

Familieaften i Sognegården.

Familieaften

Familieaften i Tårs sognegård

Fredag den 30. august  kl. 18.

 

Vi starter aftenen med at spise sammen,

derefter aktivitet i sognegården

 

”På løb med Bibelen”.

 

Tag praktisk tøj på.

Vi slutter af i kirken.

 

Pris for aftenen:

Voksne 40 kr. børn 20 kr.

Tilmelding senest torsdag den 29. kl. 12 til

Henriette tlf. 22845454

 

Syng med højskolesangbogen.

DSC03288

Syng med Højskolesangbogen

i Sognegården.

Efterårets første ”syng med” aften er tirsdag den 3. sept. kl. 19-21.

Under  ledelse af organist Anton Schmidt-Jakobsen.

Kaffepause midtvejs.

Aftenen er ganske gratis, og alle er velkomne.

Kirkens Voksenkor.

Voksenkoret i sognegården.

Kirkens Voksenkor

starter efterårssæsonen i Sognegården, tirsdag den 10. sept.

Kl. 19-21.

Nye sangere er også velkomne. Nodekendskab er ikke en betingelse. Mød blot op tirsdag aften eller ring og hør nærmere hos Anton tlf. 21718814.

Ny skadevolder på Kirkegården.

Cylindrocladium

CylindrocladiumNy Skadevolder på Kirkegården

 

Buksbomkvistdød er en frygtet svampesygdom som har bredt sig op igennem Danmark i de senere år. Den har været kendt i Europa i ca. 15 år og vi har holdt nøje opsyn med planterne på kirkegården. Vi må så desværre konstatere at svampen med det latinske navn ”Cylindrocladium Buxicola” også findes på kirkegården i Tårs.

Angrebet ses først på bladene hvor der ses brune oftest cirkelformede pletter. Ofte med lys midte. Senere kommer der langsgående brune striber på stænglerne. Efterhånden falder bladene af og planten dør. Svampen spreder sig via mikroskopiske sporer og trives fint i kulde, så hvis angreb skal stoppes må vi mennesker træde til.

Spredning sker tilsyneladende kun over korte afstande, så det handler om at få fjernet de angrebne planter hurtigst muligt. Disse skal helst lukkes inde i plastposer eller lignende og destrueres som ”restaffald”.

Sygdommen angriber stort set alle sorter af buksbom og man kan hurtigt få et indtryk af hvor alvorligt det kan blive når man går en tur på kirkegården og ser hvor mange steder buksbom optræder.

Fra kirkegårdens side har vi stor fokus på sygdomsbilledet. Hvis vi ser angrebne planter vil vi forsøge at få kontakt med gravstedsejer med henblik på hurtig indgriben. Ser man skader på buksbom er man naturligvis velkommen til at henvende sig til personalet på kirkegården.

Buksbom har en række unikke egenskaber, der gør den uhyre velegnet til kirkegårdsbrug. Der er ikke andre arter, der kan leve op til de samme krav, så den kan være svær at erstatte. Vi afsøger løbende markedet og vil altid gerne forsøge at bidrage til en løsning hvis et gravsted bliver angrebet af buksbomkvistdød.

Vi håber at vi kan holde sygdommen i ave ved at være opmærksom på skader og handle i tide. Det vil også sige kontrol af indkøbte planter. Derudover vil vi krydse fingre og håbe at vi kan få lov at beholde flest muligt af de mange buksbom vi har på gravstederne.